Je eigen toekomst creëren

Gepubliceerd op 7 augustus 2019 om 18:20

Een blog over het creëren van je eigen toekomst; hoe populair klinkt dat. In onze individuele maatschappij waarbij we steeds meer en meer zoeken naar instant oplossingen voor onze behoeften worden we 'doodgegooid' door berichten dat ook geluk voor iedereen bereikbaar is. Als jij slecht in je vel zit, nare dingen mee hebt gemaakt of nu meemaakt dan kan ik me voorstellen dat zo'n bericht je triggert, dat je je afvraagt wat of wie jouw situatie niet serieus neemt.
Want jij voelt je toch echt ongelukkig en weet niet wat jij kunt doen om je anders te voelen. Of misschien raak je juist hoopvol door zo'n bericht. 

In mijn coaching ga ik, nadat we heel goed in kaart hebben gebracht waar de klant aan wil werken, wat het concrete doel is, aan de slag om die gewenste toekomst te creëren. Toekomstgericht; maar dat wil niet zeggen dat je niet eerst moet leren uit het verleden en dat daar geen heling plaats hoeft te vinden. Maar toekomstgericht dus. 

En dat is om een reden, om meerdere redenen eigenlijk. Maar vandaag pak ik er een reden uit; energie.

 

 

 

Alles is energie

Alles bestaat uit energie, een bloem is opgebouwd uit energie, de lucht, wijzelf. En in dat oneindige energieveld waar wij onlosmakelijk onderdeel van uitmaken gebeurt van alles. Een gedachte bijvoorbeeld gaat als trilling of golf de ruimte in. De ruimte waar alles met alles verbonden is. Die gedachte bereikt als energie dus ook anderen. Stel je nu eens voor dat je heel erg bezig bent met het verleden, pijn lijdt, welke energie straal je dan uit? Dit fenomeen gaat dus verder dan wanneer we zeggen dat wat we uitstralen bij ons terugkomt, bijvoorbeeld als je slechte zin bent en dat non-verbaal uitstraalt dan kun je een reactie verwachten. Als je dit gegeven op je in laat werken dan kun je je wellicht wel voorstellen dat opgaan in negatieve gedachten nu juist niet die gebeurtenissen oproept die je zo graag zou willen. 

Maar als je daarentegen in staat bent om je mind te sturen, positieve gedachten teweeg kunt brengen (dit is onder andere waar we aan werken in de coaching) dan kun je je nu wellicht ook een voorstelling maken dat met de verandering die er bij jou plaatsvindt je omgeving mee gaat veranderen.

En dit fenomeen lieve mensen is dus geen instant fix voor leed of weg naar geluk maar wel een heel krachtig gegeven waar we mee kunnen werken.

Maar hoe doe je dat dan? 

 

Enkele tips:

Ben je bewust van dit fenomeen op het moment dat je negatieve gedachten hebt. Negatieve gedachten hebben is heel normaal natuurlijk en het is ook zeker niet de bedoeling dat je jezelf (of een deel van jezelf) gaat overschreeuwen door een positieve gedachte, of de negatieve gedachte wegstopt. In plaats daarvan is het goed om de negatieve gedachte er te laten zijn, deze voor het moment te omarmen en er vervolgens iets mee te gaan doen. 

Zorg voor positieve gedachten :-). Positieve ervaringen zorgen natuurlijk voor positieve gedachten. Dus, nog een goede reden om energiegevers in te bouwen in je leven. Dus als je iets leuks gaat doen en je krijgt er vragen over; zeg dat je aan het werken bent aan je toekomst. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben, toch?